Ruimte voor ondernemen gezocht én gevonden

De nieuwe website www.ondernemingsruimte.be maakt het ondernemers vanaf eind juni 2015 eenvoudig om een geschikt pand of bedrijventerrein te vinden in Zuid-Oost-Vlaanderen. Initiatiefnemers Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en streekontwikkelingsintercommunale Solva zetten zo samen met de 22 betrokken lokale besturen in op een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Puzzel van vraag en aanbod

De website speelt in op de aanhoudende behoefte om vraag en aanbod van ruimte om te ondernemen in de regio beter op elkaar af te stemmen. Bedrijfsleiders die zich hier willen vestigen krijgen zicht op het bestaande regionale aanbod dat nauw bij hun vraag aansluit. Ondernemers of particulieren kunnen ook eenvoudig hun aanbod toevoegen. De website functioneert als centraal aanspreekpunt en zorgt hiermee voor een verhoogde efficiëntie voor ondernemers.

Boon voor ondernemers

Stads- en gemeentebesturen creëren een ondernemingsvriendelijk kader en geven vaak subsidies voor (startende) ondernemers. Deze voordelen worden op de nieuwe website gegroepeerd. De lokale besturen wensen hiermee hun service naar ondernemers toe te optimaliseren.

Zuinig ruimtegebruik voorop

Ruimte is een schaars goed. Dankzij dit initiatief kan de bestaande bedrijfsruimte optimaal ingevuld worden om daarna pas nieuwe bedrijventerreinen in te plannen.

Zuid-Oost-Vlaanderen sociaal economisch versterken, dat is het doel van het Streekoverleg.
Daarom bouwen we al meer dan 20 jaar als onafhankelijk platform aan een actief netwerk dat regiogebonden vraagstukken aanpakt op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.
We werken hiervoor samen met 23 lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere stakeholders zoals SOLVA en VDAB. We stemmen onze werking af op de noden en de eigenheid van de regio op socio-economisch vlak. In overleg met onze partners realiseren we concrete acties en projecten op een deskundige manier.

Voor meer informatie:

Nele De Neys
Stafmedewerker lokale economie
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Gentsesteenweg 1B – 9520 Vlierzele
053 60 77 08 – ndeneys@streekoverlegzov.be
www.streekoverlegzov.be