Ruimte voor ondernemen gezocht én gevonden

De nieuwe website www.ondernemingsruimte.be maakt het ondernemers vanaf eind juni 2015 eenvoudig om een geschikt pand of bedrijventerrein te vinden in Zuid-Oost-Vlaanderen. Initiatiefnemers Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en streekontwikkelingsintercommunale Solva zetten zo samen met de 22 betrokken lokale besturen in op een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Puzzel van vraag en aanbod

De website speelt in op de aanhoudende behoefte om vraag en aanbod van ruimte om te ondernemen in de regio beter op elkaar af te stemmen. Bedrijfsleiders die zich hier willen vestigen krijgen zicht op het bestaande regionale aanbod dat nauw bij hun vraag aansluit. Ondernemers of particulieren kunnen ook eenvoudig hun aanbod toevoegen. De website functioneert als centraal aanspreekpunt en zorgt hiermee voor een verhoogde efficiëntie voor ondernemers.

Boon voor ondernemers

Stads- en gemeentebesturen creëren een ondernemingsvriendelijk kader en geven vaak subsidies voor (startende) ondernemers. Deze voordelen worden op de nieuwe website gegroepeerd. De lokale besturen wensen hiermee hun service naar ondernemers toe te optimaliseren.

Zuinig ruimtegebruik voorop

Ruimte is een schaars goed. Dankzij dit initiatief kan de bestaande bedrijfsruimte optimaal ingevuld worden om daarna pas nieuwe bedrijventerreinen in te plannen.

Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (Resoc/Serr) werkt aan de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen. Als onafhankelijk platform staat het Streekoverleg in voor studie, advies en strategische projectontwikkeling en -opvolging, met het oog op een groeiende welvaart en welzijn in Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit omvat de steden en gemeenten van de arrondissementen Aalst en Oudenaarde.

Voor meer informatie:

Fons Wauters
Regiocoördinator Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Keizersplein 42 – 9300 Aalst
053 60 77 06 – fwauters@streekoverlegzov.be
www.streekoverlegzov.be