Welke troeven kunnen lokale besturen bieden aan ondernemers?

Hieronder vindt u een lijst terug van de voordelen die sommige lokale besturen aanbieden aan nieuwe en startende ondernemers. Het gaat hier om maatregelen die lokale besturen ‘extra’ voorzien. De hoogte van de gemeentebelasting en taksen hebben we hier NIET in opgenomen.

Spring naar: AalstGeraardsbergenHerzeleKruishoutemNinoveOudenaardeRonse

Aalst

In januari 2016 zijn de stadsdiensten verhuisd naar het nieuw administratief centrum aan het Werfplein. Daar is ook een uniek aanspreekpunt voor ondernemers gehuisvest. Voor ondernemers een grote verbetering: voor alle vragen aan de stad kan je terecht bij de balie Ondernemen en Werken. Dankzij een nieuw dienstverleningsconcept wordt je ook vlotter en efficiënter geholpen.

Nieuwe zelfstandigen of vennootschappen die zich op het grondgebied van de stad Aalst komen vestigen, worden gedurende een periode van 5 jaar vrijgesteld van de lokale belasting op de motoren of benutte bedrijfsoppervlakte.

Elke maand vindt er een gratis en vrijblijvende zitdag plaats van het Agentschap Ondernemen waar starters geïnformeerd worden over alle Vlaamse subsidiemogelijkheden. Afspraken kunnen telefonisch geregeld worden via het telefoonnummer 053 73 32 97 van de dienst Economie en landbouw.

Alle informatie over de startersformaliteiten, subsidiemogelijkheden en nuttige contactgegevens zijn gebundeld in een handige brochure “Ik wil voor eigen rekening werken”. Deze brochure kan kostenloos aangevraagd worden via economie@aalst.be.

Voor creatieve starters en ondernemers hebben we een aantal unieke locaties op rechteroever. Je vindt hierover meer informatie op www.aalst.be/atelierrechteroever.

Geraardsbergen

Start je eigen zaak met het starterscontract!

Het stadsbestuur wil de slaagkansen van startende ondernemers verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad stimuleren. Met de financiële en begeleidende steunmaatregelen uit het starterscontract krijgt de starter een duwtje in de rug om van zijn onderneming een succesverhaal te maken. Het ‘reglement starterscontract’ omschrijft de voorwaarden tot het toekennen van de toelage en geeft de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen weer.

Meer info via: www.geraardsbergen.be

Herzele

Premie voor startende zelfstandigen

Het gemeentebestuur biedt een premie aan voor startende zelfstandigen. Met deze premie wil het bestuur het ondernemerschap stimuleren in de gemeente. De premie bedraagt 5% op de investeringskosten, te berekenen op een maximum van 12.500 euro. De maximale premie bedraagt dus 625 euro. Je moet minstens 1.250 euro aan investeringskosten bewijzen.

Meer info vindt u hier: www.herzele.be

Kruishoutem

Gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers:

Het gemeentebestuur van Kruishoutem wil verder de lokale handelsactiviteiten bevorderen en voorziet daarom vanaf 1 januari 2014 twee nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers die zich in Kruishoutem komen vestigen.

De eerste maatregel richt zich op handelaars. Startende en bestaande handelaars die in Kruishoutem een kleinhandel starten krijgen vanaf volgend jaar een welkomstpakket.

De subsidie bestaat uit:

  1. Het bekostigen van ¼ pagina publiciteit (zwart/wit) in het gemeentelijk informatieblad ’t Eierdopje.
  2. 60 grote vuilniszakken.

De handelszaak dient publiek toegankelijk te zijn en de rechtstreekse verkoop van diensten en goederen aan de eindverbruiker te beogen. Ook uitbaters van een nieuwe horecazaak kunnen van deze steun genieten.

Ook alle grote, middelgrote en kleine ondernemingen die een nieuwe exploitatiezetel in Kruishoutem oprichten, krijgen een duwtje in de rug. Zij krijgen eenmalig het lidgeld dat zij betalen bij een lokale ondernemersvereniging terugbetaald. Het gaat om het lidmaatschap bij één van de volgende verenigingen: vzw Zaubeek, vzw Hoogmolen en Unizo. Op die manier kunnen de nieuwe ondernemers gratis een jaar kennis maken met de werking van deze ondernemersverenigingen.

Startende kleinhandelaars zullen dus kunnen genieten van beide subsidies.

Meer info vindt u hier: www.kruishoutem.be

Ninove

Ook Ninove komt tegemoet aan zijn ondernemers!

Subsidie gevelrenovatie van handelspanden in het stadscentrum

Detailhandelszaken, dienstverlenende beroepen, kantoorfuncties en vrije beroepen (voor zover zij een uitstalraam in de te renoveren gevel voorzien die bijdraagt tot de commerciële uitstraling van het stadscentrum) kunnen een subsidie bekomen van 25% van het factuurbedrag, met een maximum van 5.000 euro.

Subsidie gevelrenovatie en renovatie en inrichting van handelspanden in de dorpskernen

Handelaars kunnen een subsidie bekomen van 60% van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro voor gevelrenovatie en/of renovatie en inrichting van een handelspand.

Deze subsidie is tot stand gekomen in samenwerking met Vlaanderen in Actie Pact 2020 en met steun van  het Agentschap Ondernemen.

Oudenaarde

Steunmaatregel 1:

Jonge, beginnende land- of tuinbouwers, handelaars en beoefenaars van vrije beroepen, van minder dan 35 jaar op 1 januari van het aanslagjaar, genieten een vermindering van 50% gedurende de eerste 3 jaar van hun beroepsuitoefening, zonder dat de heffing minder dan 150 euro kan zijn.

Steunmaatregel 2:

Bedrijven die in het aanslagjaar een erkenning verkrijgen doord de bevoegde instanties als bedrijf in moeilijkheden kunnen een teruggave bekomen van 25% van de verschuldigde heffing. De aanvraag, vergezeld van het attest van erkenning als bedrijf in moeilijkheden afgeleverd door de bevoegde instanties, dient gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maand na erkenning.

Steunmaatregel 3:

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in mindering gebracht worden van de AGH-bedrijven voor zover deze investeringen worden gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest zoals voorzien in het MB van 01/10/2007 tot uitvoering van het BVR 16/05/2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen en latere wijzigingen hieraan. Voornoemde éénmalige teruggave bedraagt de helft van de toegekende subsidie, zonder echter de 40% van de AGH-bedrijven in het jaar waarin de investering werd verricht, te overschrijden, onverminderd de toepassing art. 18 §4 en §6. De aanvragen daartoe dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maand na de toekenning van de subsidie.

Steunmaatregel 4:

Teneinde dubbele belasting te voorkomen is de AGH-gezinnen niet verschuldigd door hen die een beroeps-en/of bedrijvenactiviteit uitoefenen op hetzelfde adres als waar zij gedomicilieerd zijn en waarvoor zij reeds een AGH-bedrijven verschuldigd zijn.

Meer info vindt u hier: www.oudenaarde.be

Ronse

Het starten van een onderneming is voor velen vaak een stap in het onbekende. Naast de administratieve formaliteiten is er ook nog het financiële gedeelte. Als startende ondernemer heb je vaak grote kosten. De stad Ronse heeft hieraan gedacht!

Handelspandenfonds

In 2002 werd Ronse met het succesvolle handelspandenfonds bekroond tot ‘meest ondernemende stad van Vlaanderen’. Het handelspandenfonds is een subsidie die de stad uitkeert aan ondernemers die een nieuwe handelszaak starten of overnemen in het centrum van Ronse. Ondertussen is het handelspandenfonds aan zijn derde editie toe.

Subsidie Gevelrenovatie

Sinds 1 oktober 2011 kunnen handelaars en horeca-uitbaters een subsidie voor gevelrenovatie bekomen tot 10.000 euro. De Subsidie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Vlaams Fonds Hermes en Efro (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de stad Ronse.

Reglement: Nieuw Ondernemerschap

Ondernemen in Ronse wordt nog interessanter vanaf 2010! Wie in 2010 een economische activiteit start in Ronse, kan rekenen op een integrale teruggave van de gemeentelijke belastingen gedurende de eerste 2 jaar. Met deze maatregel wil de stad nieuwe ondernemers aanzetten om zich in Ronse te vestigen. Het nieuw subsidiereglement voor ‘Nieuw Ondernemerschap’ is uniek in Vlaanderen!

De laatste jaren heeft Ronse heel wat geïnvesteerd om het ondernemerschap in de stad te promoten. Denken we hierbij aan het Ondernemerscentrum Ronse, Campus Delghust, nieuw bedrijventerrein, …

De fiscale lasten voor een startende ondernemer mogen niet onderschat worden, daarom wil de stad de starters hierbij ondersteunen. De gemeentelijke belastingen worden door de stad Ronse gedurende 2 jaar terugbetaald.

Over welke  gemeentelijke belastingen spreken we dan?

  1. Onroerende voorheffing die geheven wordt op het bedrijfspand voor wat betreft het gemeentelijk aandeel in deze belasting;
  2. Algemene gemeentelijke heffing die geheven wordt op de onderneming;
  3. Belasting op drijfkracht die geheven wordt op het vermogen;
  4. kost voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor ondernemingen.

Met dit nieuw subsidiereglement heten we ondernemers van harte welkom in onze stad!

Dit initiatief wordt mede-ondersteund door Voka en UNIZO.

Meer info vindt u hier: www.ronse.be